وادی گرگ ها

چهارشنبه، اردیبهشت ۱۸
Ekrem Bora'ya Cenab


Davut Tataroğlu Öldü...


وادی گرگ ها از زمان شروع تا حال بیان کننده ی اوضاع اجتماعی مردم بوده است.KV
POLAT ALEMDAR
خواهید دید